ترفند خوش رنگ شدن خورشت قیمه

از اصیل ترین غذاهای ایرانی میتوان به خورشت قیمه اشاره نمود که یکی از خوشمزه ترین…