قابل توجه دوستان عزیز پرسپولیسی!!!!ما که فصل قبل بازی رفت و برگشت رو بردیم این دفعه هم می بریم .شرمنده اخلاق ورزشیتون هم هستیم.شما هم اصلا خودتون رو ناراحت نکنیداااااااااا 0 90 آرمان [email protected] Mozilla/5.0 (Windows NT 6.0) AppleWebKit/535.1 (KHTML, like Gecko) Chrome/14.0.803.0 Safari/535.1 approved public 2011-09-14 09:58:31 ما افتخار میکنیم اسم باشگاهمون پارسیه. مثه شما نیستیم که اسم باشگاهتون رو از زبان عربی گرفتین. خوردی؟ پس بخور تا ته دربی هم با کمک یگانه خدا میبریم. واسه برد پرسپولیس درود بفرستین به حضرت محمد و خاندان پاکش 0 90 Ali [email protected] Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; Trident/4.0; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; Media Center PC 5.0; .NET CLR 3.0.30729; InfoPath.2; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 3.5.30729; AskTbSCV5/5.12.2.16749; .NET4.0C) approved public 2011-09-14 10:13:19 پرسپولیس عشق تموم ایران پارسال رفت و برگشت به کمک داور و فدراسیون بردن 0 90 حسین [email protected] Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; Trident/4.0; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; Media Center PC 5.0; .NET CLR 3.0.30729; InfoPath.2; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 3.5.30729; AskTbSCV5/5.12.2.16749; .NET4.0C) approved public 2011-09-14 10:16:18 پرسپولیسو عشقه همه مردوم دوستش دارن از زمان هخامنشیان تا الان کجایی کوروش کبیر وداریوش کبیر که چه بلای سر پرسپولیس آوردن امسال پرسپولیس با توکل به خدا شمارا6تایی میکنه اگه داور وفدراسیون بذارن آیا میدانستید:

آیا میدانستید:

no http://pmobail.mihanblog.com/post/90 pmobail.mihanblog.com تینا تینا 543197 no approve نظرات 90 hani Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.30729) approved public 2011-09-14 05:58:59 قابل توجه دوستان عزیز پرسپولیسی!!!!ما که فصل قبل بازی رفت و برگشت رو بردیم این دفعه هم می بریم .شرمنده اخلاق ورزشیتون هم هستیم.شما هم اصلا خودتون رو ناراحت نکنیداااااااااا 0 90 آرمان [email protected] Mozilla/5.0 (Windows NT 6.0) AppleWebKit/535.1 (KHTML, like Gecko) Chrome/14.0.803.0 Safari/535.1 approved public 2011-09-14 09:58:31 ما افتخار میکنیم اسم باشگاهمون پارسیه. مثه شما نیستیم که اسم باشگاهتون رو از زبان عربی گرفتین. خوردی؟ پس بخور تا ته دربی هم با کمک یگانه خدا میبریم. واسه برد پرسپولیس درود بفرستین به حضرت محمد و خاندان پاکش 0 90 Ali [email protected] Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; Trident/4.0; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; Media Center PC 5.0; .NET CLR 3.0.30729; InfoPath.2; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 3.5.30729; AskTbSCV5/5.12.2.16749; .NET4.0C) approved public 2011-09-14 10:13:19 پرسپولیس عشق تموم ایران پارسال رفت و برگشت به کمک داور و فدراسیون بردن 0 90 حسین [email protected] Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; Trident/4.0; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; Media Center PC 5.0; .NET CLR 3.0.30729; InfoPath.2; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 3.5.30729; AskTbSCV5/5.12.2.16749; .NET4.0C) approved public 2011-09-14 10:16:18 پرسپولیسو عشقه همه مردوم دوستش دارن از زمان هخامنشیان تا الان کجایی کوروش کبیر وداریوش کبیر که چه بلای سر پرسپولیس آوردن امسال پرسپولیس با توکل به خدا شمارا6تایی میکنه اگه داور وفدراسیون بذارن
2011-09-13T18:22:05 0000-00-00 00:00:00 published no http://pmobail.mihanblog.com/post/90 pmobail.mihanblog.com تینا تینا 543197 n
مجله خبری آلما

امروز : دوشنبه 07 اسفند 1402